Støtt arbeidet

Støtt arbeidet

Som menighet er vi avhengig av en raus og nådefull Gud, men vi kommer ikke utenom vår egen innsats og investering. Vi er avhengig av gaver for å kunne drive vår virksomhet. Mange ser det som en glede og et privilegium å bære det økonomiske ansvaret sammen, og slik være med å virkeliggjøre menighetens visjon.

Fast givertjeneste

Faste månedlige gaver sikrer god og stabil økonomi for menigheten. De totale inntektene blir forutsigbare og det er mulig å budsjettere mer presist. Bli gjerne med som fast giver!

Engangsgave

Du kan også gi en engangsgave via vipps, SMS, kontonummer eller  i kollektkurv på gudstjenesten.

Hva går pengene til?

Størsteparten av gavene går til menigheten. Du er dermed med på å investere i en lokal menighet for alle generasjoner, med særlig vekt på barn og ungdom. I tillegg er du med på å bidra til at vi strekker oss mot visjonen vår og stadig når nye mennesker for Jesus.

10% av inntektene går til Misjonskirken Norge. Endel av disse pengene går til misjonsarbeidet i Colombia, og andre misjonsprosjekt. Resten går til å drifte Misjonskirken Norges arbeid i Norge, blant annet menighetsplanting. Vi sender også 1% av inntektene våre til Misjonskirken UNG. Disse pengene går til arbeidet UNG driver i Norge.